Leden

- pěší výšlap na Lysou horu                       -   7.1.2017     sobota
- halový blázinec I.                                       - 
21.1.2017    sobota
- příprava na hasičský ples

Únor

- hasičský ples                                            -    4.2.2017      sobota
- halový blázinec II.                                    -   25.2.2017     sobota     


Březen

- halový blázinec III.                                   -    11.3.2017     sobota
(brigáda - sběr šrotu)

- zájezd na bazén                             

Duben

- předvelikonoční "pletení karabáčů" spojené s úklidem HD a uzením                 
- výšlap na Prašivou                                    - 22.4.2017    sobota
- stavění májky                                             - 30.4.2017    neděle

Květen

- dětská a pohárová soutěž  BL               - 20.5.2017   sobota
- kácení máje a soutěž zručnosti            
   včetně škvaření vaječiny                        
 - 27.5.2017   neděle

Červen

- 8. letní výšlap na kole na Lysou horu nebo Palkovické hůrky nebo Praděd
- hudební festival Rockshow                    - 30.6.2017   sobota
- víkend v Jánských Koupelích
- volejbal na Oprechticích

Červenec

- dětský tábor Zazdíkovice
- výlet na kole k vodě - Hlučín nebo Větřkovice a Štramberk

Srpen

- zájezd na soutěž na Dolní Bečvu         

Září

- návštěva pivovaru Ostravar nebo Radegast, příp. Radegast den

Říjen


Listopad

- závěrečné cvičení
- turnaj v bowlingu

Prosinec

- rozsvěcení vánočního stromu u hasičského domu                                 
- výroční valná hromada                           

Další úkoly během roku :

- připravovat podmínky ke zřízení tréninkové plochy na nácvik útoku
- pokračovat v přípravě almanachu, DVD k 120. výročí založení sboru a 20 let Dýmtýmu

Návrh plánu byl připraven na schůzi výboru dne 8.12.2016
Plán práce předložen a upraven na valné hromadě, která jej schválila dne 17.12.2016