Den požární bezpečnosti

I letos v pátek 13.10.2017 se pořádala každoroční akce s názvem Den požární bezpečnosti, kdy byly celorepublikově otevřeny požární stanice pro veřejnost. Využili jsme této možnosti a navštívili nové IBC Ostrava-Jih. Účast  byla ovlivněna dopolední hodinou návštěvy, ale kdo nebyl v práci nebo ve škole tak se zúčastnil. My, co jsme byli, můžeme ostatním vyprávět o množství techniky, vybavení a o obrovském zázemí, ze kterého jsme byli doslova unešeni. Rovněž jsme byli obohaceni o spoustu užitečných a zajímavých informací.
 
Návštěva pivovaru Ostravar
 
Dne 20.10.2017 jsme se zúčastnili oslav 120 výročí založení pivovaru Ostravar. Jelikož tato akce nebyla příliš medializována a chladné počasí k návštěvnosti také nepřispělo, nebyl problém se dostat i na dopředu rozebraná místa exkurze pivovarem. Byli jsme poučení o rozsáhlé historii pivovaru, seznámeni s postupem vaření piva a vším, co je s ním spojeno. Obdivovat jsme mohli i rozsáhlou technologii, kde nás nejvíce zaujala modernizovaná spilka a také ležácké sklepy, které se oproti vyprávění pamětníků z našich řad rovněž změnily. Doprovodný program obsahoval i řadu soutěží, kterých jsme se úspěšně zúčastnili a přepsali jim vítězné tabulky. Program zakončilo vystoupení legendární ostravské skupiny Úspěch. Pro členy neznajíc tuto skupinu bylo její vystoupení zážitkem a vtipné a humorné texty je doháněli takřka k slzám.
 
Slavnost SDH Braškov
 
Je tomu již řadu let, co Radomír Janošek navázal spolupráci s SDH Braškov. Ta za mnohá léta přerostla v přátelství mezi našimi sbory. A tak nyní, díky pilné praci tamních členů a rozsáhlé podpory z obce obdrželi dotaci na pořízení nové velkoobjemové cisterny. Právě k příležitosti slavnostního předání vozidla CAS 30 Tatra 815-7, která nahradí dosluhující Tatru T 138 jsme obdrželi pozvánku. Pozvání jsme přijali a rozhodli se to spojit s dlouhá léta plánovanou návštěvou hl. města Prahy. A tak jsme v sobotu 28.10. vyrazili na dlouhou cestu, abychom stihli dojet do Braškova včas. Součástí oficiálního programu s veškerými naležitostmi a proslovy bylo i jedno překvapení, kdy byl sboru předán starší automobil VW Transporter, pořízený z přispěním obce a hlavně členů sboru, který nahradí dosluhující dopravní automobil. Překvapení to bylo veliké, jelikož až na slovy pár zasvěcených, o tomto nikdo nevěděl. Po oficiálním programu bylo připraveno bohaté pohoštění pro nás i obyvatele obce. Volná zábava pokračovala do pozdních nočních hodin. V brzkých ranních hodinách nás probudila siréna a tak díky orkánu Herwart jsme se ani pořádně nerozloučili. Stihli jsme pouze zamávat členům výjezdové jednotky, jak nastupovali do aut a vyráželi na zásah. O náročnosti jejich 10 zásahů za tento den hovoří i to, že na základnu se vrátili až po 16 hod. My však jsme na jejich příjezd nečekali a vyrazili do Prahy za památkami. Chůzi po Praze nám stěžovaly přeplněné ulice s množstvím turistů, ale i tak jsme viděli takřka všechny velké pamětihodnosti města, jenž mnohé byly v rekonstrukci jako např. Národní muzeum a Staroměstská radnice. I v Praze silně foukalo, o čemž svědčily popadané tašky ze střech a polámané stromy. Velké množství polamaných stromů, značek a obrazy zkázy nás doprovázely celou cestu domu. Proto jsme byli rádi, že jsme v pořádku dojeli domů. Na závěr bych chtěl i touto formou poděkovat za pozvání, ubytování a pohoštění hasičům s Braškova a popřát jim ať jim nová technika dobře slouží.    

Aktualizováno (Sobota, 18 Listopad 2017 06:21)