Leden

- pěší výšlap na Lysou horu                       -    4.1.2020     sobota
- příprava na hasičský ples

Únor

- hasičský ples                                            -    1.2.2020      sobota

Březen

brigáda - sběr šrotu.                              
- zájezd na bazén                             

Duben

- předvelikonoční "pletení karabáčů" spojené s úklidem HD a uzením        4.4.2020     sobota          
- výšlap na Prašivou                                    - 25.4.2020    sobota
- stavění májky                                             - 30.4.2020    čtvrtek

Květen

- soutěž okrsku                                          - 3. nebo 8.5.2020
- dětská MSL a pohárová soutěž               - 16.5.2020   sobota

- kácení máje a soutěž zručnosti            
   včetně škvaření vaječiny                        
 -  29.5.2020   pátek

Červen

- 11. letní výšlap na kole na Lysou horu nebo Palkovické hůrky nebo Praděd
- hudební festival Rockshow                    - 13.6.2020   sobota

Červenec

- výlet na kole k vodě - Hlučín nebo Větřkovice a Štramberk

Srpen

- cyklovýlet do okolí s možnou návštěvou minipivovaru

Září

- návštěva pivovaru Ostravar nebo Radegast, příp. Radegast den

Říjen

- zájezd do vinného sklípku

Listopad

- závěrečné cvičení
- turnaj v bowlingu

Prosinec

- rozsvěcení vánočního stromu u hasičského domu                                 
- výroční valná hromada                           
- vánoční uzení

Další úkoly během roku :

- připravovat podmínky ke zřízení tréninkové plochy na nácvik útoku
- pokračovat v přípravě almanachu, DVD k 120. výročí založení sboru a 20 let Dýmtýmu

Návrh plánu byl připraven na schůzi výboru dne 10.12.2019 
Plán práce předložen a upraven na valné hromadě, která jej schválila dne 14.12.2019