Leden

- pěší výšlap na Lysou horu                       -    2. nebo 16.1.2021     sobota
- příprava na hasičský ples

Únor

- hasičský ples                                            -    6.2.2021      sobota

Březen

brigáda - sběr šrotu.                              
- zájezd na bazén                             

Duben

- předvelikonoční "pletení karabáčů" spojené s úklidem HD a uzením        3.4.2021     sobota          
- výšlap na Prašivou                                    - 24.4.2021    sobota
- stavění májky                                             - 30.4.2021    pátek

Květen

- soutěž okrsku                                          - 2. nebo 8.5.2021  sobota
- dětská MSL a pohárová soutěž               - 15.5.2021   sobota

- kácení máje a soutěž zručnosti            
   včetně škvaření vaječiny                        
 -  28.5.2021   pátek

Červen

Krmelín slaví - Slavnost - Hec 25 let,
  SOKOL – 110 let a SDH 125 let     - 5.6.2021 sobota
- 11. letní výšlap na kole na Lysou horu, Palkovské hůrky nebo Praděd


Červenec

- výlet na kole k vodě - Hlučín nebo Větřkovice a Štramberk

Srpen

- cyklovýlet do okolí s možnou návštěvou minipivovaru

Září

- návštěva pivovaru Ostravar nebo Radegast, příp. Radegast den

Říjen

- zájezd do vinného sklípku

Listopad

- závěrečné cvičení
- turnaj v bowlingu

Prosinec

- rozsvěcení vánočního stromu u hasičského domu                                 
- výroční valná hromada                           
- vánoční uzení

Další úkoly během roku :

- připravovat podmínky ke zřízení tréninkové plochy na nácvik útoku
- pokračovat v přípravě almanachu, DVD k 120. výročí založení sboru a 20 let Dýmtýmu

Návrh plánu byl připraven na schůzi výboru dne 19.8.2020 
Plán práce předložen a upraven na valné hromadě, která jej  a schválen na schůzi výboru dne 15.12.2020