Noví členové zásahové jednotky se v průběhu měsíců října a listopadu školili obsluze řetězových pil. Teoretickou část měli v hasičském domě. Praktickou část, které probíhala v lese a spočívala v přípravě pracoviště, zvolení správného technologického postupui, samotného řezání stromu, následných oklesťovacích a zakončovacích pracích. V sobotu 11.12.2010 absolvovali závěrečné přezkoušení. Celkem 7 nových uživatelů tak rozšíří počett členů jednotky , kteří mohou při zásahu obsluhovat toto vybavení.

Aktualizováno (Pondělí, 20 Prosinec 2010 13:17)